Zarządzanie produkcją I magazynami

Zarządzaj skalą produkcji i magazynowaniem w czasie rzeczywistym.

Prognozuj produkcję zgodnie z najbardziej aktualnymi informacjami o popycie.

Monitoruj wydajność produkcji i optymalizuj proces na bieżąco według potrzeb.

Szczegółowo planuj zdolności produkcyjne na podstawie danych wydajności stanowisk.

Zarządzaj produkcją i zapasami na bazie informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym.

Zarządzaj produkcją i magazynem sprawnie z Microsoft Dynamics 365 Business Central.

System klasy ERP, który usprawni procesy produkcyjne w Twojej firmie.

Funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central ułatwiają zarządzanie standardowymi procesami, danymi i działaniami produkcyjnymi w firmie, takimi jak:

  • planowanie i realizacja zleceń produkcyjnych,
  • monitoring wyprodukowanych towarów,
  • braki i błędy w produkcji,
  • controlling wydajności i procesów produkcyjnych,
  • obsługa zamówień indywidualnych (kompletowanych),
  • przyczyny przestojów w produkcji,
  • prognozowanie wielkości produkcji na podstawie aktualnych danych,
  • monitorowanie i zarządzanie zapasami w magazynie.

Co oznacza Microsoft Dynamics 365 Business Central dla Twojej firmy:

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I MAGAZYNEM W WYBRANYM MIEJSCU I CZASIE

Platforma Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala pracować w dowolnym miejscu i o wybranej porze. Delegacja, praca zdalna czy inne obowiązki nie przeszkodzą w pełnym zarządzaniu sednem działalności firmy, kiedy zalogujesz się do systemu.

PEŁNY OBRAZ WYPRODUKOWANYCH TOWARÓW W CZASIE RZECZYWISTYM

Wszystkie zlecenia produkcyjne rejestrowane w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central są dostępne w czasie rzeczywistym, również z poziomu narzędzi analitycznych, wraz z ich aktualnym statusem. Dzięki temu widzisz najświeższy i najpełniejszy obraz stanu produkcji Twojej firmy, i możesz błyskawicznie korygować niepożądane zjawiska w procesie.

OPTYMALNE PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH DZIĘKI ZAAWANSOWANYM NARZĘDZIOM ANALITYCZNYM

Z Microsoft Dynamics 365 Business Central najkorzystniej zaplanujesz zdolności produkcyjne i kolejność zleceń, mając do dyspozycji rozbudowany zestaw narzędzi analitycznych, które korzystają z danych najbardziej aktualnych dla danej chwili. Wyświetlisz analizy i raporty wydajności z gniazd i stanowisk roboczych czy zużycie różnego rodzaju zasobów przy realizacji dowolnego zlecenia, uwzględnisz potencjalne przestoje, łatwo przygotujesz porównania danych i rozważysz różne możliwości działania. Decyzja należy do Ciebie.

MOŻLIWOŚĆ STRATEGICZNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ NA RÓŻNE WARIANTY PRODUKCJI

W Microsoft Dynamics 365 Business Central stworzysz różne wersje planu produkcyjnego na ten sam okres, przygotowując się strategicznie na potencjalne zmiany wynikające z niezależnych okoliczności. Porównasz swoje plany z prognozami sprzedaży i skorygujesz je o najświeższe informacje. Twoja produkcja zawsze będzie pod kontrolą.

SKUPIENIE NA PLANOWANIU STRATEGICZNYM DZIĘKI USPRAWNIENIU PODSTAWOWYCH DZIAŁAŃ

Łatwość bieżącej optymalizacji produkcji w Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz usprawnienie procesów analitycznych i controllingowych skraca do minimum czas niezbędny na zarządzanie produkcją. Zaoszczędzone zasoby możesz przeznaczyć na długofalowe, strategiczne planowanie produkcji lub budowanie planów rozwoju w oparciu o najbardziej aktualne dane.

ŁATWOŚĆ KSZTAŁTOWANIA PRZEPŁYWU ZLECEŃ I INFORMACJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

Microsoft Dynamics 365 Business Central dba też o błyskawiczną i sprawną komunikację wewnątrz firmy. Każdy pracownik na stanowisku roboczym otrzymuje dostęp do tych zleceń i informacji o zamówieniach, które są mu niezbędne do realizacji zadań. Zmiany statusu zleceń wyświetlane są w systemie w czasie rzeczywistym.

MONITOROWANIE MAGAZYNU W CZASIE RZECZYWISTYM

Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala monitorować przyjęcie i odłożenie zapasów w magazynie, jak również ich aktualny stopień wykorzystania. Wspiera również przesunięcia i korekty dotyczące towarów w magazynie, gdy konieczna jest ich alokacja lub reorganizacja jednostki.

System umożliwia realizację zamówień kompletowanych, np. koszy prezentowych, z aktualnych stanów magazynowych, co gwarantuje elastyczność.