Design Thinking

Analiza modułów rozwojowych

Jednym z wyróżników Intersys na rynku jest podejście do realizacji projektu w myśl design thinking.

W przypadku podejścia do modułów rozwojowych, proces design thinking w Intersys opiera się o podstawowe, najważniejsze założenia. Przede wszystkim usystematyzowane zostanie podejście do procesu wdrażania zmian. W ramach zespołu wypracowane zostaną procedury, gwarantujące terminowość oraz ciągłość wypracowanych zmian.  

Pracując w ramach procesu design thinking, przyjmujemy zatem następujące założenia:  

 1. Koncentrujemy się na użytkowniku
 1. Pracujemy kreatywnie, nie stosujemy schematów, znanych z innych firm, nie przenosimy rozwiązań na siłę
 1. Szukamy „ukrytych rozwiązań”
 1. Eksperymentujemy, sprawdzamy, weryfikujemy. Proces analityczny nie kończy się w momencie spisania pierwszej wersji rozwiązania czy procesu.  

Zdajemy sobie sprawę, że tworzenie rozwiązań w przypadku systemów informatycznych i podejścia zwinnego nie jest zazwyczaj liniowe. Stąd jesteśmy gotowi na każdym etapie naszego procesu wytwórczego krytycznie i kreatywnie podchodzić do wszystkich zmian i korekt, pojawiających się podczas wdrażania rozwiązań czy jeszcze podczas samego procesu analitycznego.  

Naszym celem są zawsze rozwiązania:

 1. Technologicznie wykonalne i optymalne
 1. Ekonomicznie opłacalne
 1. Rekomendowane i stworzone we współpracy z kluczowymi użytkownikami systemu

Definiowanie właściwego problemu

Posiadane przez nas doświadczenie, ale przede wszystkim skrupulatna praca warsztatowa pomagają nam w istotnym zakresie w zdefiniowaniu, co jest właściwym problemem czy konieczną zmianą w ramach konkretnego procesu lub rozwiązania technicznego.  

W ramach ustandaryzowanego procesu Design Thinking w Intersys posługujemy się podstawowym narzędziem, czyli „burzą mózgów”. Klasyczną metodą, wybieraną przez naszych analityków, są kolorowe karteczki na ścianie, oznaczające pomysły bądź kroki procesu, bądź elementy rozwiązania, które można swobodnie przemieszczać, tworząc tym samym ostateczną wersję przygotowywanego procesu czy rozwiązania przy demokratycznym udziale wszystkich uczestników warsztatów.  

Posługujemy się także takimi metodami, jak:

 • Re-framing the problem
 • Oś Jak?/Po co?
 • Technika 5xDlaczego (5xWhy)

Tworzenie pomysłów – rozwiązania

Na etapie tworzenia pomysłów, proponowania rozwiązań, stosujemy się do zasady: „Im więcej, tym lepiej”. Jak największa liczba merytorycznych propozycji pozwala po pierwsze w ostatecznej wersji wybrać najlepszą z nich, a po drugie zmniejsza ryzyko „przegapienia” najłatwiejszego sposobu zaadresowania danego problemu. Etap powinien skończyć się możliwie jak najbardziej demokratycznym wyborem optymalnego rozwiązania.  

Ważnym elementem, w ramach procesu tworzenia pomysłów, są również dla nas elementy makietowe lub proof of concept. Często projektując bądź prezentując dany proces czy rozwiązanie, zdecydowanie łatwiej posłużyć się jest przykładem z „żywego” systemu czy choćby nakreślonym mockupem, pozwalającym użytkownikowi zdać sobie sprawę, w jaki prawdziwy sposób będzie działać jego rozwiązanie.  

Jest to niezwykle istotne pod względem ostatecznego, finalnego designu UX. Posługiwanie się wcześniej przygotowanymi prototypami zdecydowanie zmniejsza ryzyko ostatecznego niezadowolenia użytkowników z finalnej wersji procesu w rozwiązaniu.  

Celem projektowania UX jest stworzenie przyjaznej i użytecznej platformy, która pomaga użytkownikom uzyskać to, czego potrzebują i zachęca do ponownego użycia. Wykorzystujemy do tego najlepsze praktyki UX dotyczącej tworzenia użytecznej witryny internetowej:

 • Zezwalamy na mobilność
 • Motywujemy za pomocą wezwań do działania
 • Pomagamy we właściwej nawigacji
 • Oferujemy pomoc i dokumentację

Intersys projektując rozwiązanie dla Klientów, poza samymi funkcjonalnościami, projektuje również ergonomie oraz intuicyjność.