Nowa data wdrożenia KSeF

Nowa data wdrożenia KSeF!

Opublikuj

Dnia 26 kwietnia 2024 r. odbył się briefing Ministra Finansów, na którym ogłoszona została nowa data wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z zapowiedziami, dla największych podatników, których obrót w poprzednim roku przekroczył 200 mln PLN, KSeF będzie obowiązywać od 1 lutego 2026 r., natomiast dla pozostałych podmiotów termin ten przypada na 1 kwietnia 2026 r.

W trakcie spotkania Minister Finansów przedstawił wyniki audytu KSeF, które wskazały na szereg nieprawidłowości, takich jak brak przejrzystości projektowej oraz nieprawidłowa organizacja i nadzór poprzedniego kierownictwa. Kompletny raport z audytu nie zostanie udostępniony ze względów bezpieczeństwa, jednakże kluczowe wnioski z dokumentu będą udostępnione w najbliższym czasie.

Podkreślono konieczność gruntownej przebudowy systemu KSeF, co wymusiło decyzję o budowie architektury systemowej od początku, przy udziale specjalistów od spraw architektury IT.

W kontekście perspektywy legislacyjnej, zapowiedziano przeprowadzenie błyskawicznej procedury zmieniającej termin wejścia systemu w życie oraz rozpoczęcie ponownego procesu legislacyjnego z konsultacjami i pełną procedurą.

Minister podkreślił, że celem wprowadzenia KSeF jest uszczelnienie systemu podatkowego, szczególnie w kontekście znacznego wzrostu luki VAT w roku 2023. Priorytetem Ministerstwa Finansów jest jednak dbanie o stabilność obrotu gospodarczego, co uzasadnia odległe przesunięcie terminu wdrożenia KSeF.

Dodatkowo, Ministerstwo planuje zmianę podejścia wobec dotychczasowego poszerzenia świadomości dotyczącej KSeF poprzez przeszkolenie około 1000 pracowników we wszystkich urzędach skarbowych, którzy po wakacjach rozpoczną pierwsze szkolenia przedsiębiorców. W miarę zbliżania się terminu wdrażania KSeF planowane jest także zwiększenie częstotliwości szkoleń, również w godzinach popołudniowych i w weekendy. W styczniu 2025 r. uruchomiona zostanie infolinia KIS dedykowana obsłudze KSeF.

Opublikuj